ข่าวขอนแก่นเด้งรับ'ปมเงินทอนวัด' ตั้งชุดสอบทั่วจังหวัดใน30วัน - kachon.com

ขอนแก่นเด้งรับ'ปมเงินทอนวัด' ตั้งชุดสอบทั่วจังหวัดใน30วัน
อาชญากรรม

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า ทางจังหวัดขอนแก่นจะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง"ปมทุจริตเงินทอนวัด"ภายใน จ.ขอนแก่น ให้ได้ข้อสรุปภายใน 30 วัน โดยแต่งตั้ง นายอลงกตวรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น เป็นหัวหน้าชุดในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ว่า มีเจ้าหน้าที่คนใด พระสงฆ์รูปไหน วัดไหนในจังหวัดขอนแก่น เข้าไปเกี่ยวข้อง เอื้ออำนวยให้ความสะดวก หรือไปเชื่อมโยง ทำให้มีขบวนการเชื่อมโยงในรูปแบบเงินทอนวัด เพราะไม่ต้องการให้บุคคลใดก็ตามเข้าไปทำลายสมณเพศที่เป็นผู้บริสุทธิ์ต้องแปดเปื้อนจึงต้องมีการตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อให้สมณะเพศในจังหวัดบริสุทธิ์ ประชาชนเคารพศรัทธาตลอดไป โดยคณะกรรมการชุดตรวจสอบข้อเท็จจริง"เงินทอนวัด" ใน จ.ขอนแก่น จะต้องตรวจสอบว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีเงินสำนักงานพระพุทธศาสนา โอนมาให้ผิดปกติมากน้อยขนาดไหน นอกจากนี้จะทำหน้าหนังสือกราบนมัสการเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ในการเข้ามาช่วยตรวจสอบคณะสงฆ์ เพื่อสนับสนุน ปปป.พร้อมดำเนินการตามระเบียบแบบแผนทางราชการที่จังหวัดสามารถดำเนินการได้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือปปป. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่วัดธาตุพระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น เนื่องจากที่พบว่างบประมาณกว่า10 ล้านบาท ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาโอนมาให้ มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกองพุทธศาสนศึกษาโอนเงินคืนมาเป็นของตนเองโดยเหลือไว้ให้ทางวัดประมาณ 1 ล้านบาทเท่านั้น สำหรับวัดธาตุพระอารามหลวงเป็นวัดที่มีโรงเรียนปริยัติธรรมหรือโรงเรียนวิเวกธรรมประสิทธิ์วิทยาตั้งอยู่ และเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเป็นงบสนับสนุนเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ปปป.ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า กรณีทุจริตครั้งนี้ เจ้าอาวาสวัด และพระสงฆ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทุจริต .