ข่าวพลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ - kachon.com

พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์
อาชญากรรม

photodune-2043745-college-student-s

พลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว จัดโครงการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์

กองบังคับการสายตรวจ และปฏิบัติการพิเศษ 191. จัดอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชนรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง และประพฤติตนไม่ควรฝ่าฝืนคำสั่งคสช. 22/2558 และ 46/2558 ตามนโยบายของรัฐบาลฯ. พณ.ฯ นายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรี และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้แก้ไขปัญหาเยาวชนรวมกลุ่มกันแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถในทาง และที่พักอาศัยตามพื้นที่ต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร. ซึ่ง คสช.ได้มีคำสั่งที่ 22/2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ กองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษจึงได้บูรณาการกำลังกำกับกองบังคับการตำรวจจราจร 1-9 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด และกองบัญชากองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวดำเนินการตามนโยบายมาโดยตลอด อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยผลการปฏิบัติที่ผ่านมาสามารถจับกุมเยาวชนผู้กระทำความผิดได้กว่า 1,200 คัน. และสามารถยึดรถของกลางได้กว่า 1,300 คัน

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาได้มีการจับกุมขวดขันการแข่งขันรถในทางบริเวณพื้นที่กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 ซึ่งมีผลจับกุมดังกล่าวและควบคุมเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี และมีประพฤติตนไม่สมควรฝ่าฝืนคำสั่งคสช 22/2558 และ 46/2558 จำนวน 35 รายและเพื่อให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปประธรรมและยั่งยืนครบถ้วนในทุกมิติ กองกำกับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ. โดยพลตำรวจตรี สุรเชษฐ์ หักพาล รอง.ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว. จึงได้จัดโครงการอบรมเยาวชนและผู้ปกครองของเยาวชนรวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง ในวันที่ 22 มีนาคม. เวลา10.00น. โดยเชิญเด็กและเยาวชน 36 ราย ผู้ใหญ่ 38 ราย รวมทั้งสิ้น 74 ราย เพื่อให้ทราบและรับรู้ถึงนโยบายของรัฐบาล และแนวทางป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าเกี่ยวข้องหรือกระทำความผิดอัน เกิดการฝ่าฝืนคำสั่ง คสช. ดังกล่าวอีก ซึ่งในการดำเนินการอบรมเยาวชน และผู้ปกครองของเยาวชนที่รวมกลุ่มแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทาง จำนวน 20 ครั้ง โดยในการอบรมครั้งที่ 21-22 มีนาคม 2561 นี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย มีการดำเนินการกวดขันจับกุมรถแข่งในทางมาแล้วจำนวน 26 ครั้ง

รายละเอียดดังนี้
1.ตรวจยึดรถไว้เพื่อตรวจสอบกว่า 1.353 คัน
2.จับกุมเยาวชนประพฤติตนมิควรไม่สมควร 650 ราย
3.จับกุมตามพรบ.จราจร 836 ราย
4.จับกุมผู้ต้องหายาเสพติด 51 ราย
อนึ่งหากประชาชนพบเบาะแสหรือการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะกรุณาแจ้งสายด่วน 191 ตลอด 24 ชั่วโมงครับ ....... 191 คือที่พึ่งของประชาชน

หนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม กอล์ฟ by กระฉ่อน รายงาน/ภาพข่าว