ข่าวกรมศุลกากรจับกุมเฮโรอีนส่งออก จำนวน 80 แท่ง น้ำหนักรวม 28 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 100 กว่าล้านบาท - kachon.com

กรมศุลกากรจับกุมเฮโรอีนส่งออก จำนวน 80 แท่ง น้ำหนักรวม 28 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 100 กว่าล้านบาท
อาชญากรรม

photodune-2043745-college-student-s

กรมศุลกากรจับกุมเฮโรอีนส่งออก จำนวน 80 แท่ง น้ำหนักรวม 28 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 100 กว่าล้านบาท

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) กรมศุลกากรโดย นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมคณะผู้บริหารกรมศุลกากร ร่วมแถลงข่าวการจับกุมบริษัท วาย แอนด์ เอส โซลูชัน เทรดดิง จำกัด ฐานครอบครองและส่งออกยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 เฮโรอีน ออกนอกราชอาณาจักร จำนวน 80 แท่ง น้ำหนักรวม 28 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 100 กว่าล้านบาท ตามนโยบายอธิบดีกรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายบุญมา สิริธรังศรี ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ สั่งการให้ นายธนกฤต ลิ้นทอง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ เข้มงวดในการ สืบสวนและป้องกันปราบปราม สินค้าที่มีการลักลอบ หลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อกำกัด เพื่อให้การจัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายของกรมศุลกากร นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากรได้ทำการจับกุมบริษัท วาย แอนด์ เอส โซลูชัน เทรดดิง จำกัด ฐานครอบครองและส่งออกยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 เฮโรอีน ออกนอกราชอาณาจักร โดยบริษัทฯ สำแดงสินค้า เป็นหมอนยาพารา (Rubber Pillow) จำนวน 1 รายการ ส่งออกไปยังประเทศปลายทาง เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการตรวจสินค้าด้วย เครื่องเอกซเรย์ ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) พบภาพที่ x-ray มีลักษณะการซุกซ่อนสินค้าที่ต้องสงสัยมาในบริเวณท้ายตู้สินค้า มีลักษณะเป็นแท่งเล็กๆอย่างเด่นชัด จึงได้ทำการอายัดเพื่อตรวจสอบทางกายภาพ พบยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 เฮโรอีน ซุกซ่อนในหมอนยางพารา 1 ใบต่อเฮโรอีน 2 แท่ง รวมจำนวน 80 แท่ง น้ำหนัก 28 กิโลกรัม มูลค่าประมาณกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งกระทำการดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 จึงได้ควบคุมตัวเจ้าของและตัวแทนผู้เกี่ยวข้องของบริษัทส่งพนักงานสอบสวน กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้จากการตรวจสอบย้อนหลังพบว่าบริษัทดังกล่าวเพิ่งจดทะเบียนตั้งบริษัทในวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561 และได้มีการส่งออก หมอนยางพารา ไปยังเขตบริการพิเศษฮ่องกงจำนวน 2 ใบขน ในเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจดูภาพ x-ray ย้อนหลังพบว่าไม่มีสิ่งผิดปกติแต่อย่าง

ทีมข่าวหนังสือพิมพ์กะฉ่อนดอทคอม อ็อด อธินันท์ by กะฉ่อน รายงาน/ภาพข่าว