ข่าวปปง.ไล่ยึดทรัพย์เครือ'เมจิกสกิน' ก่อนอัยการชงฟ้องศาล - kachon.com

ปปง.ไล่ยึดทรัพย์เครือ'เมจิกสกิน' ก่อนอัยการชงฟ้องศาล
อาชญากรรม

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 12 ก.พ. พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  ในฐานะรักษาราชการเลขาธิการสำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  เปิดเผยว่า  วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการธุรกรรม  มีการพิจารณาเรื่องของการยึดอายัดทรัพย์สินในคดีต่างๆ กว่า 100 เรื่อง ในจำนวนนี้มีคดีของบริษัทในเครือเมจิกสกิน ตามที่คณะพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เสนอเรื่องมายัง ปปง. ให้ทำการยึดอายัดทรัพย์สินของทางบริษัทไว้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติยึดอายัดทรัพย์สินของบริษัทในเครือเมจิกสกิน ไว้จำนวนหนึ่ง ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ ปปง. มีเวลา 90 วันในการดำเนินการตรวจสอบยึดอายัดทรัพย์สินของบริษัทในเครือเมจิกสกิน ก่อนที่จะเสนอเรื่องให้พนักงานอัยการพิจารณามีความเห็นส่งฟ้องต่อศาลต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินต้องการให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวให้ยื่นคำฟ้องพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อเลขาธิการ ปปง. ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบคำสั่ง

สำหรับคดีนี้คณะพนักงานสอบสวนได้ทำการยึดทรัพย์สินของบริษัทในเครือเมจิกสกินที่เป็นเงินสดมากกว่า 19 ล้านบาท และรถยนต์หรูคันละ 20 ล้านบาท 2 คัน เพื่อให้ ปปง.ทำการตรวจสอบว่าทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ได้มากจากการกระทำความผิดหรือไม่.