ข่าวสตช.แก้ปัญหา'เด็กตีกัน' งัดกม.ขั้นเฉียบขาดขู่ฟัน'พ่อแม่' - kachon.com

สตช.แก้ปัญหา'เด็กตีกัน' งัดกม.ขั้นเฉียบขาดขู่ฟัน'พ่อแม่'
อาชญากรรม

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 16 พ.ค. กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เผยแพร่ข้อมูล สั่งเตรียมความพร้อมและป้องกันเหตุนักเรียน นักศึกษา ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในช่วงเปิดภาคเรียน ด้วยในช่วงวันที่ 16 พ.ค.62 เป็นต้นไป เป็นช่วงเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจมีกลุ่มนักศึกษา นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงก่อเหตุทะเลาะวิวาท มีการใช้อาวุธทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ์ และการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมส่วนรวม

พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและมีความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงได้สั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล,กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 – 9 ให้เตรียมความพร้อมและป้องกันเหตุ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.เพิ่มความเข้มมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษาตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยสั่งการไปแล้ว เช่น จัดทำข้อมูลจุดเสี่ยง จุดล่อแหลม หรือจุดที่มักจะเกิดเหตุเป็นประจำ จัดทำข้อมูลนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นสัญญาบัตรคอยประสานงานกับสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดจัดสายตรวจเฝ้าระวังและเพิ่มความถื่ออกตรวจตราบริเวณสถานศึกษา ป้ายรถประจำทาง ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ล่อแหลมอย่างสม่ำเสมอฯลฯ

2.หากเกิดเหตุทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา ให้ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น และดำเนินการอย่างเฉียบขาดในทุกฐานความผิดตามกฎหมาย รวมทั้งนำพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช 2546 มาบังคับใช้กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

3.มอบหมายให้ รองผู้บัญชาการ และรองผู้บังคับการ ที่รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม และหัวหน้าสถานี ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด.