ข่าวแนะกฎหมายเพิ่มโทษคดีข่มขืน คุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจ - kachon.com

แนะกฎหมายเพิ่มโทษคดีข่มขืน คุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจ
อาชญากรรม

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. นายสรัลชา ศรีชลวัฒนา เลขาธิการสภาทนายความ กล่าวถึงกรณีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญในการเพิ่มโทษข่มขืนนั้น ก็เพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับลักษณะการกระทำผิด เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และเพื่อคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำ ที่ผ่านมามีเหตุข่มขืนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง แต่โทษที่ได้รับอ่อนเกินไป การแก้ไขบัญญัติให้มีโทษแรงขึ้นก็สมเหตุสมผลกับการกระทำ

ทั้งนี้ในกฎหมายบัญญัติถึงการกระทำที่ส่งผลให้ได้รับอันตรายสาหัส ซึ่งการได้รับอันตรายสาหัสหมายถึงการทุกข์ทรมานต้องรักษาใน รพ.นานกว่า 20 วัน ส่วนตัวเห็นว่า ความทุกข์ทรมานไม่ได้มีผลแค่ร่างกาย แต่มีผลต่อจิตใจของผู้ถูกกระทำด้วย น่าจะเป็นเรื่องที่ดีหากเพิ่มเนื้อหาทำให้ทุกขเวทนาประทุษร้ายทางจิตใจด้วย