ข่าวรพ.ตร.รับโล่รางวัล สถานพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่นปี61​ - kachon.com

รพ.ตร.รับโล่รางวัล สถานพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่นปี61​
อาชญากรรม

photodune-2043745-college-student-s

เมื่อที่ 31 พ.ค. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ที่โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.) จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2562 และเพื่อมุ่งเน้นสร้างความตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยของบุหรี่ ซึ่งวันที่ 31 พ.ค.ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก สำหรับในปีนี้องค์การอนามัยโลก ได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง "ยาสูบและสุขภาพปอด" และมีคำขวัญประจำปีคือ "บุหรี่เผาปอด" Tobacco burns your lungs

พล.ต.ต.สมชัย ตรีมธุรกุล ประธานคณะทำงานโรงพยาบาลตำรวจปลอดบุหรี่ กล่าวว่า ตนมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาเปิดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562 ของโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. โดยในวันนี้โรงพยาบาลตำรวจ ได้รับโล่รางวัลเพชรนครา สถานพยาบาลปลอดบุหรี่ดีเด่น ด้านการควบคุมและบำบัดรักษาโรคเสพยาสูบที่ดีจากเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 มี.ค.2561 และการจัดกิจกรรมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ตนเห็นว่าคณะทำงานมีความตั้งใจจริงในการสร้างความตระหนัก ถึงพิษภัยบุหรี่ให้กับบุคลากร และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลตำรวจทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานได้มีการจัดเวทีเสวนาและจัดบูธกิจกรรมให้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์และให้คำแนะนำแก่ผู้ที่ต้องเลิกบุหรี่ อาทิ การบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งปอด การออกกำลังกายบริหารปอด การแสดงประกอบเพลงจังหวะบาสโลป เสวนาการดูแลผู้ป่วยที่ติดบุหรี่ สาธิตเมนูอาหารคลายเครียด สาธิตการทำสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ การตรวจวัดสมรรถภาพปอด การจัดทำถุงผ้าสำหรับใส่ยาเพื่อรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของบุหรี่ รวมถึงการเดินประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักกับผู้มารับบริการตามห้องตรวจโรคต่างๆ อีกด้วยซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการในโรงพยาบาลตำรวจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


พล.ต.ต.สมชัย กล่าวอีกว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา ได้มีผู้มารับบริการในคลินิกฟ้าใส รวม 354 ราย โดยเป็นข้าราชการตำรวจ171 ราย ร้อยละ 48.3 เป็นผู้ป่วยนอก 198 ราย ผู้ป่วยที่นอนใน รพ. 156 ราย ผลการเลิกบุหรี่ เลิกได้ 166 ราย ร้อยละ 46.9 และในปี 2562 นี้ ได้มีแผนในการดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการลดหรือเลิกบุหรี่ โดยเน้นให้ความรู้เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เช่น นักเรียนนายร้อยตำรวจ และนักเรียนนายสิบตำรวจ ภาค 1,2,3,4,5,7

โรงพยาบาลตำรวจจึงเชิญชวนให้ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่สามารถเข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่คลินิกฟ้าใส รพ.ตร. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งจะมีคณะแพทย์ และบุคคลากรที่เชี่ยวชาญคอยให้การรักษา หรือแจ้งความจำนงค์เพื่อลงทะเบียนที่หน่วยคัดกรอง ชั้น 2 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา เมื่อไปที่คลินิกฟ้าใส จะมีการประเมินความพร้อมในการเลิก ให้คำปรึกษาและพิจารณาให้ยาช่วยเลิกบุหรี่ และติดตามปัญหาและอุปสรรคในการเลิกบุหรี่เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปทางโทรศัพท์คลินิกฟ้าใส รพ.ตร. เปิดให้บริการในเวลาราชการ 8.00 น.-16.00 น. ติดต่อสอบถามโทร. 02-2076222