ข่าวขายบัสคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ ได้เงินเข้ารัฐกว่า18ล้านบาท - kachon.com

ขายบัสคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ ได้เงินเข้ารัฐกว่า18ล้านบาท
อาชญากรรม

photodune-2043745-college-student-s
เมื่อวันที่ 20 มี.ค. พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) กล่าวว่า วันนี้ปปง.ได้ดำเนินการจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ (บริษัททรานลี่ ทราเวิล จำกัด)จ.ภูเก็ต ประกอบด้วยรถโดยสารปรับอากาศพิเศษ 15 รายการ ที่ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต จ.ภูเก็ต สามารถขายได้ทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 18,470,000 บาท  ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง. ดำเนินการจัดขายทอดตลาดทรัพย์สินของบจก. ทรานลี่ ทราเวิล จ.ภูเก็ต ตั้งแต่เดือนวันที่ 6 ก.ย. 59 ถึงวันที่ 20 มี.ค. 60 รวมแล้ว 4 ครั้ง มีทรัพย์สิน 151 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 204,894,000 บาท จากราคาเริ่มต้น 157,704,000 บาท โดยเป็นยอดที่ขายได้สูงกว่าราคาเริ่มต้น 47,190,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.92

เลขาธิการ ปปง. กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงาน ปปง. ดำเนินการและประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคดีต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเคร่งครัด ดังนั้น ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าสำนักงาน ปปง. จะใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินดำเนินการในคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างรอบคอบรัดกุม เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้สุจริต บนพื้นฐานของความยุติธรรม